Aikido pentru toti

Un dojo in fiecare scoala romaneasca

Posted by Serban Derlogea on August 24, 2019

2. Educarea caracterului cu ajutorul aventurii programate

Toate statisticile arată că societatea şi națiunea română sunt codașe din punctul de vedere al competitivității internaţionale. După părerea multor analişti, cauza acestei slăbiciuni este lipsa „caracterului” la marea majoritate a concetăţenilor, şi nu lipsa competenţelor profesionale.

Este vorba de lipsa „educaţiei” (morale), nu de lipsa „instrucţiei” (ştiinţifice etc.).
Chiar dacă se poate discuta cât de mare sau de mic este gradul de competivitate al românilor, în speţă al absolvenţilor sistemului nostru de învăţământ, din punctul de vedere al pregătirii lor profesionale, e însă indiscutabilă lipsa generalizată a unor trăsături de caracter cum ar fi: politeţea, hărnicia, perseverenţa, rezistenţa, cinstea, demnitatea, responsabilitatea, solidaritatea, toleranţa, altruismul, curajul, creativitatea, patriotismul şi altele. La concetăţenii noştri este spectaculos contrastul dintre preponderenţa preocupărilor pentru interesul personal şi lipsa oricărei înţelegeri pentru avantajele intereselor comunitare.

În plus, la majoritatea populaţiei este de remarcat nivelul extrem de scăzut al capacităţii de efort fizic, din cauze ca: sedentarismul, obezitatea şi lipsa de educaţie igienică, care fac, printre alte nenorociri, ca românii să fie spectatori şi nu practicanţi ai sporturilor de sănătate.

Din păcate, din informaţiile media rezultă că toate eforturile şi iniţiativele din ultima vreme pentru reformarea învăţământului românesc s-au referit (aproape) numai la componenta instrucţională şi deloc la cea educaţională, a formării caracterului.

Eu consider că formarea caracterului tinerilor este problema prioritară a învăţământului nostru, fără de care însuşirea oricărei ştiinţe sau competenţe profesionale poate fi în cel mai bun caz doar o pierdere de vreme, iar în cazul mai rău – un dezastru social. Fără o măsură drastică în acest sens, românii riscă să devină (sau să rămână) servitorii şcoliţi ai europenilor!

Pentru popularizarea noilor forme de educaţie fizică am publicat câteva cărţi tehnice:
Aikido – Calea armoniei (Editura Apimondia/ 1990); Taijiquan – Calea perfecţiunii (Editura Apimondia/ 1994); Manual de supravieţuire (Editura Amaltea/ 2001); Team-building (Editura Amaltea/ 2005); Aikido pentru toţi -  Proiectul: Un Dojo în fiecare şcoală românească (Editura Universităţii din Bucureşti/ 2007). Temele tratate în aceste carţi se înscriu într-un sistem educativ bazat pe folosirea aventurii educative.

În sit veţi găsi câteva amănunte despre subiectele enumerate mai sus.