Aikido pentru toti

Un dojo in fiecare scoala romaneasca

Posted by Serban Derlogea on August 24, 2019

Ca metodă de educaţie fizică generalizată în şcoli,
Aikido are următoarele caracteristici:
1. Formează caracterul participanţilor şi îi învaţă autoapărarea (supravieţuirea). Este o educaţie fizică utilitară, de mase, care asigură:

 • Capacitatea de supravieţuire individuală şi colectivă (sănătate, reproducere, muncă etc.);
 • Utilitatea socială, şi
 • Educaţia spirituală (cuprinzând aspectele intelectual, moral, estetic) a fiecărui individ.


2. Este o educaţie fizică sanogenă pentru toţi (deşi nu e doar atâta):

 • Solicită cât mai mulţi muşchi, cât mai diferiţi, în mod cât mai egal pe ambele părţi ale corpului;
 • Are eficacitate circulatorie, adică asigură un puls ridicat pe o perioadă mai îndelungată (cel puţin jumătate de oră, cât recomandă şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii);
 • Solicită capacitatea de reacţie şi de viteză;
 • Solicită capacitatea de concentrare;
 • Îmbunătăţeşte respiraţia;
 • Permite alegerea diverselor niveluri de efort, corespunzător capacităţii corpului şi formei sportive din ziua respectivă;
 • Evită apariţia unor vârfuri de tensiune sangvină şi unor poziţii nenaturale ale corpului;
 • Solicită şi menţine mobilitatea generală a corpului;
 • Oferă o varietate cât mai mare de: alternative ale mişcării, exerciţii pentru controlul şi coordonarea corpului;
 • Activează zonele de obicei nefolosite ale creierului;
 • Detensionează stresul acumulat;
 • Întăreşte resursele psiho-sociale de sănătate, prin conştientizarea propriului corp, însuşirea relaxării, valorificarea relaţiilor sociale;
 • Reduce factorii de risc, prin scăderea greutăţii corporale, a hipertensiunii etc.;
 • Ajută la depăşirea junghiurilor şi metehnelor, prin reducerea tensiunilor, dispariţia durerilor de spate etc.;
 • Este interesantă, plăcută şi posibil de efectuat pentru toţi – mai ales de cei nedotaţi sau netalentaţi;
 • Imprimă oamenilor cunoştinţe şi îndemânări utile, calităţi de caracter şi de gândire, valabile atât pentru sport cât şi pentru viaţă;
 • Imprimă un stil de viaţă sănătos, prin obişnuirea de a face mişcare;
 • Întăreşte resursele corporale de sănătate, prin îmbunătăţirea capacităţii vitale (fitness);
 • Are şi jocuri, cu caracter cooperant, dar şi competitiv;
 • Nu conţine exerciţii care pot umili pe unii practicanţi; dezvoltă încrederea în sine;
 • Apreciază progresul individual, nu atingerea unor performanţe sau depăşirea altor oameni;
 • Se poate practica tot anul, de mai multe ori pe săptămână, la ore convenabile unui număr mare de oameni;
 • Stimulează participarea şi la alte forme folositoare de petrecere a timpului liber (drumeţie, socializare etc.);
 • Frecvenţa accidentărilor şi durata refacerii este net inferioară duratei în care se beneficiază de aspectele pozitive ale activităţii;
 • Sunt suficiente două antrenamente/ lecţii pe săptămână;
 • Echipamentul necesar nu costă mult.


3. Este o educaţia fizică de bună calitate pentru şcoli (deşi nu e doar atâta):

 • Dezvoltă cunoştinţele şi îndemânările pentru a face mişcare toată viaţa;
 • Menţine tinerii ocupaţi pe toată durata lecţiei;
 • Satisface necesităţile tuturor tinerilor, mai ales a celor cu deficienţe fizice;
 • Înclude activităţi sau jocuri atât cooperative, cât şi competitive;
 • Dezvoltă încrederea tinerilor şi elimină situaţiile umilitoare (cum ar fi de exemplu alegerea/ respingerea coechipierilor de către căpitan; jocurile eliminatorii etc.);
 • Apreciază progresele individuale în atingerea unor scopuri – nu în realizarea unor baremuri absolute;
 • Ajută la însuşirea unor deprinderi de autogospodărire, cum ar fi stabilirea unor ţeluri şi autoevaluarea;
 • Educă (inter)activ deprinderi cum ar fi cooperarea, fairplayul, participarea responsabilă la activităţi fizice şi în societate;
 • Este plăcută şi atractivă;
 • Se bazează pe standarde naţionale, care stabilesc ce să ştie tinerii şi ce să poată face;
 • Susţine activitatea fizică din afara şcolii.


Practicând Aikido, tinerii noştri vor putea profita de numeroasele avantaje enumerate mai înainte, desvoltându-şi o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Pe lângă efectul sanogen şi educaţia multilaterală, mulţi adolescenţi vor afla în Dojo că pe lume mai există şi altceva decât „mobil” calculator, modă, vodcă ori manele, iar alţii pot găsi un scop în viaţă: să-şi ajute semenii.

La fel, cadrele didactice şcolare ar profita şi ele atât din punctul de vedere personal (sănătate corporală şi mintală), cât – mai ales – din punctul de vedere profesional. Disciplinarea elevilor datorită studierii Aikido ar fi de mare folos pentru procesul de învăţământ. In plus, exerciţiile fizice practicate împreună de profesori (de orice specialitate) şi de elevi ar crea între tineri şi adulţi relaţii de colaborare nemaiauzite, stabilindu-se o solidaritate umană (biologică) fericită pentru rezultatul şcolarizării unora şi viaţa profesională a celorlalţi. De exemplu, ce elev ar mai avea curajul să nu respecte la ore profesoara de chimie, sau de desen, care are şi centură neagră?

Menţionez că apariţia unui Dojo într-o şcoală nu înseamnă investiţii noi, conform arhitecturii tradiţionale japoneze etc., ci doar o altă atmosferă de lucru impusă în cadrul sălii de sport existente. E bună orice sală de sport, pentru că un Dojo nu e un moft exotic, ci doar o simplă încăpere în care se face o educaţie corectă şi serioasă, cu ajutorul transpiraţiei. Este adevărat că sunt necesare saltele (Tatami), care să poată fi strânse sau desfăşurate conform programului şi necesităţilor. În susţinerea conceptului de sport şcolar cu caracter utilitar, sigur că în orice Dojo şcolar se pot învăţa sau practica şi alte arte marţiale, nu doar Aikido.