Aikido pentru toti

Un dojo in fiecare scoala romaneasca

Posted by Serban Derlogea on August 24, 2019
alt

8.3. Informații de bază despre programul LNT (1)

(adaptare după FAQ de la www.lnt.org)
1.1 Ce este NLT (NLU)?

LNT (Leave No Trace) înseamnă „Nu Lăsa Urme” (NLU).

El este un program naţional din SUA (şi internaţional) de acţiuni educative având scopul de a îndruma şi ajuta drumeţii care călătoresc sau îşi instalează tabăra pe terenurile publice din SUA (vezi www.lnt.org). Programul este promovat de o organizaţie care intenţionează să sensibilizeze drumeţii asupra impactului pe care activitatea lor o are asupra naturii şi să-i înveţe cum să evite sau micşoreze acest impact.

LNT este în primul rând un proiect de educaţie etică - nu doar o simplă colecţie de reguli şi instrucţiuni.


1.2 Care este scopul programului LNT?

Programul LNT se adresează drumeţului nemotorizat, cu scopul de a promova şi inspira un turism practicat cu responsabilitate, folosind metodele educaţiei, cercetării şi parteneriatului public-privat.


1.3 Programul LNT promovează următoarele principii de etica drumeţiei:
1. Plănuieşte excursia din timp şi pregăteşte-te pentru călătorie!
2. Calcă şi pune tabăra pe suprafeţe de teren rezistente!
3. Nu murdări Natura şi evacuează-ţi gunoiul!
4. Lasă locul vizitat aşa cum l-ai găsit!
5. Focul de tabără să lase cât mai puţine urme!
6. Respectă vieţuitoarele sălbatice!
7. Respectă pe ceilalţi drumeţi!
Pentru detalii vezi # 2.


1.4 LNT are şi un scop politic?

Nu. Programul LNT nu caută altceva decât să educe turiştii nemotorizaţi despre modul cum şi de ce să micşoreze impactul produs asupra terenurilor publice nelocuite.


1.5 Cum este structurat programul LNT?

Programul LNT este condus de societatea Leave No Trace Inc., o organizaţie non-profit conformă art. 501 (c)(3) din legislaţia SUA, cu sediul la Boulder, Colorado, şi se realizează cu ajutorul multor parteneri. Succesul de până acum al programului LNT s-a datorat în primul rând sprijinului larg dat de partenerii societăţii LNT pentru transmisia mesajului educativ. Datorită ajutorului primit de la numeroase organizaţii, autorităţi, societăţi comerciale, organizaţii nonprofit şi persoane fizice, programul LNT poate ajunge cu mesaje adecvate la o mare varietate de beneficiari (turişti, drumeţi).


1.6 Cum a apărut programul de acţiune LNT?

Eficienţa programului LNT se bazează pe sprijinul foarte larg primit din partea tuturor amatorilor de drumeţie entuziaşti – de la agenţiile care administrează terenul public (federal) până la simpli cetăţeni, de la organizaţii nonprofit până la mari societăţi comerciale, de la cercetaşi până la magazinele de echipament turistic.  
Înţelegerea de colaborare convenită cu patru agenţii federale de administrarea terenurilor publice (respectiv cu US Forest Service/ Agenţia SUA pentru păduri, National Park Service/ Agenţia Naţională a Parcurilor naţionale, Bureau of Land Mangement/ Biroul federal pentru gospodărirea terenurilor publice şi US Fish and Wildlife Service/Agenţia SUA pentru peşti şi vieţuitoare sălbatice) asigură transmisia şi popularizarea principiilor etice LNT ca reguli generale pentru turişti, în vederea micşorării impactului nefavorabil asupra terenurilor publice nelocuite.
Programul LNT se străduieşte să comunice un mesaj clar şi complet tuturor turiştilor, în orice loc s-ar găsi. Noi sperăm că turiştii care primesc mesajul LNT vor învăţa şi practica aceste reguli etice.


1.7 Mesajul LNT este specific unui anumit tip de situaţie sau de zonă geografică?

Nu. Mesajul LNT are marele avantaj că a fost conceput pentru mulţi beneficiari şi diverse ecosisteme. Societatea LNT a  întocmit regulamente pentru: drumeţi, turişti cu bărci, excursionişti cu plute, alpinişti, călăreţi, biciclişti, şi alte feluri de turişti. Principiile LNT au fost adaptate pentru ecosistemele din deşert, păduri tropicale, păduri din zone temperate, peşteri, ţărmuri de mare şi alte locuri. Programul LNT a publicat broşuri cu regulile etice de purtare specifice fiecărei regiuni din America de Nord.


1.8 Cum aş putea să particip la program?

Aveţi mai multe posibilităţi de participare la programul LNT, în funcţie de natura organizaţiei din care faceţi parte şi de cât de interesat sunteţi sa acţionaţi.
Ca simplu cetăţean puteţi să vă afiliaţi ca membru individual şi veţi primi documentaţia de instructaj, publicaţii şi obiecte promoţionale, cu ajutorul cărora veţi putea face reclamă programului LNT.
Dacă sunteţi o organizaţie, puteţi să vă afiliaţi ca: partener non-profit, societate comercială sau ca magazin de echipamente turistice. Pentru afiliere, sunaţi gratuit la numărul de telefon (800)332-4100. Sunt disponibile şi cursuri de instructaj LNT (vezi mai jos). Pentru a vă informa familia, prietenii, colegii de studiu sau de lucru, puteţi folosi gratuit informaţiile de pe pagina LNT din Internet.
Angajaţii societăţii LNT Inc. vă stau la dispoziţie ca să răspundă la întrebări şi a vă ajuta să vă implicaţi în eforturile educative ale LNT.


1.9 Ce poate face programul LNT în regiunea mea?

LNT Inc. are numeroşi instructori superiori voluntari care predau lecţii despre LNT. Dacă în perioada propusă de Dvs. pentru un instructaj nu este disponibil un instructor superior, există posibilitatea să vă viziteze un instructor itinerant. Programul de instructaj itinerant sponsorizat de firma SUBARU susţine două echipe mobile de instructori care călătoresc pe tot teritoriul SUA.
Dacă din păcate nu vă poate vizita nici instructorul superior, nici echipa itinerantă, rămâne varianta de a vă trimite noi cu poşta câteva dintre numeroasele noastre materiale documentare, care vă pot ajuta să vă informaţi şi să vă instruiţi împreună cu cei din jurul Dvs. despre proiectul şi regulile LNT.


1.10 Care sunt diferenţele între cursurile pentru instructori şi cele pentru instructori superiori?

În cadrul programului LNT există niveluri succesive de instructaj concepute pe principiul formării de instructori, adică fiecare nivel de formare produce absolvenţi pregătiţi să formeze alţi activişti.

Cea mai înaltă formă de instruire LNT este cursul de instructori superiori (pus la punct de National Outdoor Leadership School NOLS - Şcoala naţională de ghizi pentru activităţi în aer liber). Cursul respectiv are durata de 5 zile şi se desfăşoară practic pe teren, pentru ca viitorii instructori să-şi însuşească toate metodele disponibile de predarea eticii şi tehnicilor LNT. Aceste cursuri sunt oferite de două organizaţii: NOLS şi de Clubul montan din munţii Apalaşi.

Cursurile pentru instructori sunt predate de câte un instructor superior şi reprezintă o variantă prescurtată a cursului pentru instructorii superiori. Ele durează două zile şi se ocupă mai puţin de problema predării decât o fac cursurile pentru instructorii superiori. Ele se adresează amatorilor serioşi, doritori de implicare în proiectul LNT, dar care dispun de mai puţini bani, timp şi dorinţă de implicare decât cei care se angajează la cursurile pentru instructorii superiori. În timp ce instructorii superiori pot conduce cursuri pentru instructori, aceştia pot oferi altor amatori numai un instructaj practic, un seminar sau o altă formă de pregătire mai puţin formală concepută de LNT.


1.11 Cum pot participa la un curs de instructor superior în regiunea mea?

Programul cursurilor de instructori superiori, oferite de NOLS şi de Clubul montan din munţii Appalaşi, se stabileşte de LNT Inc. Primim cereri pentru astfel de cursuri până la data de 15 august a anului dinaintea celui în care se propune a avea loc cursul. Propunerea Dvs. de a organiza un curs în localitatea care o doriţi vor conţine cel puţin următoarele informaţii: data cursului, locul, justificarea propunerii, audienţa, strategia de marketing, traseul, mijlocul de transport şi persoana de contact. Pentru alte informaţii adresaţi-va la ....


1.12 Cum pot participa la un curs de instructor în regiunea mea?

Cursurile de instructori pot fi predate de instructori superiori care lucrează independent, sau de instructori superiori care lucrează în cadrul unei organizaţii.