Aikido pentru toti

Un dojo in fiecare scoala romaneasca

Posted by Serban Derlogea on August 24, 2019

3. Aikido pentru toţi

Despre cartea:

Aikido pentru toţi
Proiectul: “Un Dojo în fiecare şcoală românească”

de Şerban Derlogea
Editura Universităţii din Bucureşti,
2007 (cartea se poate procura si de la autor – serbanderlogea.ro)


 

 

 

 

 

 

 


„Aikido pentru toţi” conţine amintirile şi ideile mele despre Arta marţială pe care am îndrăgit-o şi studiat-o zeci de ani. Cartea constituie o continuare a manualului de Aikido apărut acum 17 ani (scris împreună cu prof. Dan. C. Ionescu).

Temele cărţii sunt prezentate într-o manieră directă, fără artificii stilistice, ca o reacţie faţă de problemele perene ale societăţii. Numeroase povestioare cu tâlc din folclorul autohton şi cel oriental însufleţesc expunerea uneori tehnică dar niciodată plicticoasă.

Lucrarea prezintă o altă viziune despre Aikido – diferită de cea care predomină în Dojo-urile de la noi. Ea pune accent pe etica Budo şi tratează pragmatic problema educaţiei morale, subiect mai rar abordat în cărţile de profil disponibile, urmărind îmbunătăţirea relaţiilor din societate (team building), însuşirea capacităţii de critică constructivă şi autocritică, limpezirea ţinutei morale, cu ajutorul învăţăturilor marilor maeştri (în special creatorul Aikido, O Sensei Morihei Uyeshiba).

N-am încercat să încânt cititorul cu dezvăluirea unor „secrete” despre invincibilitate, tinereţe fără bătrâneţe sau alte clişee fantasmagorice, deseori asociate practicilor orientale. În schimb, propun scopuri idealiste dar pragmatice, cum ar fi modelarea caracterului tinerilor cu ajutorul artelor marţiale, ca să devină cetăţeni mai buni. Cititorii vor găsi idei despre autoapărarea multilaterală – pentru a supravieţui într-o lume tot mai violentă, sau despre soluţionarea problemelor sociale cu ajutorul educaţiei fizice - într-o lume tot mai degenerată fizic, sau poate vor afla o Cale spre iluminarea spirituală - într-o lume tot mai robită banului.

Cartea propune înnoirea sistemului actual de învăţământ prin creşterea substanţială a importanţei educaţiei fizice în ansamblul disciplinelor curriculare.

Cartea descrie teoria şi practica Aikido în 450 de pagini şi 110 figuri, având următorul:

CUPRINS

Prefaţă; Cuvânt înainte - Introducere

PARTEA I-a: DE CE Aikido?
 1. Argument: lumea noastră
  1. Ne-simţirea ne sufocă
  2. Prostia ne doboară
  3. Sminteala ne răpune

 2. De ce e lumea aşa?
  1. Păcatele civilizaţiei moderne
  2. Omul – un animal drogat sexual
  3. Decadenţa civilizaţiei
  4. “S”urile îndestulaţilor
  5. “S”urile calicilor
  6. Omenirea - încotro?

 3. Ce-i de făcut?
  1. Omul şi problemele societăţii
  2. Educaţia actuală este greşită
  3. Deşteaptă-te române!

 4. Educaţia fizică pentru toţi
  1. De ce fiecare om trebuie să facă efort fizic?
  2. Renaşterea societăţii - prin educaţie fizică
  3. Artele Marţiale pentru toţi
  4. “Bătaia” o fi ruptă din Rai?

 5. Educaţia prin AIKIDO: de la supravieţuire la iubirea de oameni
  1. Ce este Aikido?
  2. Aikido şi sănătatea
  3. Aikido şi relaţiile între oameni
  4. Aikido ca sistem de educaţie
  5. Aikido şi femeile
  6. Instructorii de Aikido
  7. Aikido educativ (pentru toţi)
  8. Aikido NU este o metodă de autoapărare fizică
  9. De ce (să) facem Aikido?
  10. Proiectul : În fiecare şcoală românească – un Dojo!
  11. Până când?

   PARTEA II-a: CE ESTE Aikido?

 6. Aikido pentru suflet: etica
  1. Etica artelor marţiale
  2. Etica faptelor
  3. Etica gândiririi
  4. Iubirea de oameni (Filantropia)
  5. Alte izvoare de reguli morale Budo
  6. Deontologia instructorului

 7. Aikido pentru corp: principiile mişcării
  1. Ţinuta şi Postura (Shisei)
  2. Deplasarea (Sabaki)
  3. Căderile (Ukemi)
  4. Reacţia la un atac
  5. Contra-atacul
  6. Mişcarea
  7. Loviturile (Atemi)
  8. Exerciţiile cu arme
  9. Exerciţii ajutătoare pentru Aikido (Junbi Taiso)
  10. Jocuri ajutătoare pentru Aikido
  11. Un corp mai zdravăn

 8. Aikido pentru minte: Ki
  1. Ce este Ki?
  2. Ki şi viaţa
  3. Unificarea corpului cu mintea
  4. Transferul cunoştinţelor despre Ki
  5. Prima etapă: înţelegerea Ki-ului
  6. Etapa a doua: înţelegerea celor 4 Reguli de coordonare
  7. Etapa a treia: dezvoltarea Ki-ului
  8. Etapa a patra: perfecţionarea
  9. Întăreşte-ţi mintea – cu ajutorul Ki-ului
  10. Circulaţia energiei în corp
  11. Curăţirea fiinţei (Misogi)

   PARTEA III-a: CUM SE ÎNVAŢĂ Aikido?
 9. Transferul de know-how: profesorul şi elevii
  1. Învăţătura Aikido
  2. Locul transferului
  3. Salutul
  4. Antrenamentul (Keiko)
  5. Transmisia cunoştinţelor
  6. Pregătirea psihologică
  7. Ce îndatoriri are elevul?
  8. Fără violenţă!
  9. Metoda vizualizării
  10. Aikido cu copiii
  11. Aikido cu adulţii
  12. Antrenamentul – între distracţie şi agonie
  13. Silinţa de unul singur
  14. Învăţătorii şi învăţăturile mele

   PARTEA IV: DE UNDE VINE ŞI ÎNCOTRO SE DUCE Aikido?

 10. Trecutul, prezentul şi viitorul Aikido
  1. Trecutul Aikido
  2. Aikido în prezent
  3. Viitorul Aikido

   PARTEA V-a: Aikido ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI

 11. Arta păcii - de la teorie la practică
  1. Aikido şi conflictele
  2. Societatea şi violenţa
  3. Autoprotecţia contra violenţei
  4. Psihologia autoasigurării
  5. Conflictul verbal
  6. Autoapărarea corporală

 12. Câteva dileme

 13. De la lume adunate
  1. Proiectul: Aikido pentru infanteria marină a SUA
  2. La despărţire

 14. Şi, mai departe?

 15. Surse de informare

(cartea se poate procura si de la autor – serbanderlogea.ro)

Extrase din cartea "Aikido pentru toti" pot fi citite în această secțiune a siteului.